gedragsconvenant

01 januari 1930     Het voetbal richting 2000 Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. Nu kunnen we ons uitputten in het zoeken naar oorzaken, maar vaak leidt dit …

Jeugdteams 2016-2017 voorlopige indeling:

We beginnen het komend seizoen met JO17/B Junioren, JO15/C Junioren, JO13/D Junioren, JO11/E Junioren en JO9/ F Junioren. De eerste trainingen voor het nieuwe seizoen beginnen in de week van 22-26 augustus. In de week van 15-19 augustus worden de exacte trainingstijden per team bekend gemaakt.

Wijzigingen spelregels seizoen 2016-2017

De KNVB heeft met ingang van het seizoen 2016/2017 een aantal wijzigingen aangebracht in de spelregels voor het veldvoetbal. Om onduidelijkheden tussen scheidsrechters, elftalleiders en spelers te voorkomen geven we hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen. De belangrijkste veranderingen: 1. De aftrap – De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt …

Statuten

01 januari 1930       Naam en zetelArtikel 1 De vereniging is genaamd “Voetbal Vereniging Ezinge”en werd opgericht op een januari negentienhonderdertig. Zij heeft haar zetel te Ezinge De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. DuurArtikel 2 …