Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom bij onze vereniging!
Via het aanmeldingsformulier kun je je aanmelden als lid. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar.
Bij tussentijdse opzegging ben je wel het volledige contributie bedrag verschuldigd.
Als nieuw lid stem je in met onze statuten en het gedragsconvenant. Daarmee onderschrijf je onder meer ons beleid ten aanzien van normen en waarden, en ons vrijwilligersbeleid.
Tevens ga je akkoord met automatische incasso van de verschuldigde contributie.
De contributie wordt in 2 delen geïncasseerd.

Na ontvangst van je aanmeldingsformulier zal het lidmaatschap aangemeld worden bij de KNVB waarna het normaliter nog ongeveer 5 tot 10 werkdagen duurt alvorens je speelgerechtigd bent.
Je bent speelgerechtigd zodra wij een relatienummer van de KNVB hebben ontvangen. Je kunt dus niet eerder deelnemen aan competitiewedstrijden voordat wij in het bezit zijn van het relatienummer. (dit o.m. vanwege verzekeringstechnische aspecten).

Verder vragen we je om een eventuele adreswijziging, verandering van telefoonnummer of e-mailadres aan de ledenadministratie door te geven via het wijzigingsformulier.

Spelerspas

Bij de aanmelding dient U een recente pasfoto te verstrekken aan de ledenadministratie.
Deze zal worden opgenomen op de digitale KNVB spelerspas.
Alle spelende leden vanaf JO13 (Jeugd Onder 13) dienen te beschikken over een digitale spelerspas.
Zonder deze pas kan er niet worden gespeeld.

Ouders van jeugdleden

Binnen de VV Ezinge geldt dat ouders van jeugdleden, uiteraard indien in het bezit van
een auto, zich bij toerbeurt beschikbaar moeten stellen om mede zorg te dragen voor
het noodzakelijke vervoer van de jeugdspelers bij uitwedstrijden.
Ook dienen ouders beschikbaar te zijn voor het bij toerbeurt wassen van teamkleding en
draaien van kantinediensten bij thuiswedstrijden van hun zoon of dochter.

Beëindiging van het lidmaatschap

Elk jaar wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd, tenzij je je voor 15 mei als lid schriftelijk of via de e-mail afmeldt bij de ledenadministratie.
Je ontvangt een bevestiging van je opzegging.

Ledenadministratie VV Ezinge
t.a.v. Denny Drijfhout
Van Giffenstraat 42
9891 BJ  Ezinge
E-mail: ledenadministratie@vvezinge.nl

Overschrijving

Heb je al eerder in clubverband gevoetbald, dan heb je formele overschrijving van de vorige vereniging naar VV Ezinge nodig.
Daarvoor moet je je op tijd afmelden als lid van je oude vereniging, die je vervolgens als actief speler afmeldt bij de KNVB.
De overschrijving dient uiterlijk 15 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen bij de KNVB binnen zijn.
Ben je jeugdspeler of speler van lagere seniorenelftallen, dan is latere overschrijving onder voorwaarden nog mogelijk (verhuizingen, studie, e.d.).
Wil je overschrijving naar VV Ezinge aanvragen, vul dan het aanmeldformulier in en meld je voor 15 juni van het jaar aan.
De ledenadministratie kan tot uiterlijk die datum elektronisch overschrijving naar VV Ezinge aanvragen bij de KNVB.
Overschrijving is alleen mogelijk als er geen blokkade is wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen vanuit de te verlaten club.
Je bent pas speelgerechtigd zodra de overschrijving is verleend door de KNVB. Tot die tijd is het uitsluitend mogelijk om onder bepaalde voorwaarden uit te komen in vriendschappelijke wedstrijden.