Lid worden

Aanmeldingsformulier
E-mail van de speler.
Dit dient een ander e-mail adres te zijn dan die van de speler i.v.m. uploaden van gegevens t.b.v. Sportlink.
volledige banknummer invullen
Zo ja, geef hieronder aan elke vereniging dat is geweest.
Zo ja, dan dient door de laatste vereniging waar in de afgelopen 3 jaar is gevoetbald medewerking te worden verleend voor de elektronische overschrijving naar vv Ezinge.
Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen zich bij de aanmelding te legitimeren. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient u bij deze aanmelding te overhandigen aan de ledenadministratie.
Enige voorwaarden aangaande het lidmaatschap: #1: Je gaat akkoord met de statuten en het gedragsconvenant. #2: De contributie wordt jaarlijks in 2 delen geïnd via automatische incasso op bovenvermeld rekeningnummer. #3: Van leden en de ouders/verzorgers van jeugdleden wordt een bijdrage verwacht aan de vrijwilligerstaken binnen de vereniging. #4: Je geeft je op als lid voor een heel seizoen (1 juli tot en met 30 juni van het jaar daar op) en bent ook wanneer je voor het eind van het seizoen stopt over het gehele seizoen contributie verschuldigd