Nieuwsbrief bestuur voorjaar 2024

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Het bestuur heeft even voor de leden, sponsoren, donateurs, vrijwilligers en fans weer op een rijtje gezet wat er zo allemaal speelt binnen de vereniging.

* Nieuwbouwproject kantine en kleedruimtes
* Prijsverhogingen in de kantine
* Veranderingen in de Jeugdcommissie
* Activiteiten: nieuw 7 tegen 7 toernooi
* Erwin Molog de nieuwe trainer
* projectteam Sociale Veiligheid: leden gezocht!
* Dikke Tien Runn
* schoonmaak kantine / kleedkamers
* Ereleden
* agenda met activiteiten
VVE_Nieuwsbrief_ maart24