LEDENAVOND verschoven naar 30 september.

We hebben besloten om de aangekondigde ledenavond op 3 september a.s. te verplaatsen naar 30 september a.s. Vanwege de corona-maatregelen kunnen we maar maximaal 20 mensen toelaten in onze kantine. Maar wij hopen en verwachten dat de opkomst hoger zal zijn. Daarom zal de avond plaatsvinden in het dorpshuis van Ezinge, waar zeker 40 tot 50 mensen corona-proof in passen.

Op 30 september presenteren wij de uitkomsten van de digitale ledenenquête die we deze zomer hebben gehouden. Ruim 40% van onze leden heeft de enquête tot nu toe ingevuld. Als u dat nog niet heeft gedaan: invullen van de enquête is nog mogelijk tot en met zondag a.s. Laat uw mening meetellen!

Hoe de rest van de avond er gaat uitzien, staat nog niet helemaal vast. Zeker is wel dat u met behulp van uw smartphone uw mening kunt geven over actuele kwesties.

Als u er op 30 september bij wilt zijn, vragen wij u om dat voor 25 september a.s. per email aan ons door te geven via: secretaris@vvezinge.nl

Met de opbrengsten van de enquête en de ledenavond gaan wij als bestuur aan de slag. Ons doel is om op de Algemene ledenvergadering in november met een soort toekomstvisie te komen. Geen dikke notitie, maar een kort en helder verhaal met concrete actiepunten.