Missie & Visie v.v. Ezinge

Op de algemene ledenvergadering van 18 november 2021 hebben de aanwezige leden ingestemd met het Ambitiedocument 2022 t/m 2026. Onderdeel daarvan is de omschrijving van de Missie en Visie van onze vereniging. Kort gezegd staat in de missie waar we in het nu voor staan en in de visie waar we voor gaan als toekomstbeeld. Deze missie en visie helpen het bestuur van onze vereniging bij het besturen van de vereniging en het nemen van besluiten.

Belangrijk hierbij zijn de kernwaarden van onze vereniging (in willekeurige volgorde): gezelligheid, spelplezier, dorpsvereniging, sportiviteit, saamhorigheid/ sociale binding, kleinschaligheid/laagdrempeligheid.

Missie
vv Ezinge neemt als voetbalvereniging een centrale plaats in binnen de voormalige gemeente Ezinge (Ezinge, Garnwerd, Feerwerd, Aduarderzijl) en heeft een unieke, dorpse clubcultuur met een ‘doe-maar-gewoon’ mentaliteit. vv Ezinge heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in als zijn verschijnings-vormen. We zijn er voor onze leden: jong en oud, actieve en rustende leden en voor onze vrijwilligers, supporters en sponsoren. Plezier in het voetballen en actieve deelname aan het verenigingsleven zijn voor ons belangrijke factoren.

Visie
vv Ezinge beoogt op lokaal niveau een bijdrage te leveren aan een sportieve cultuur en de sociale vitaliteit (gezondheid bevorderen) en cohesie te bevorderen. We blijven in de basis een voetbalvereniging, maar willen ook onze grotere maatschappelijke rol pakken in de omgeving.