(Foto)verslag Algemene Ledenvergadering

Op 2 november vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Het voltallige bestuur en circa 25 leden waren aanwezig deze avond. Penningmeester Siete Rutgers presenteerde de resultaten over het seizoen 2016/2017 en de begroting voor het seizoen 2017/2018. Tijdens de vergadering werd ook  het overleg met de gemeente Winsum inzake de huurtarieven besproken en werden de …

Algemene Ledenvergadering

Vanavond, 2 november, vindt vanaf 20:30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine in Feerwerd. Op de agenda staan onder meer: ontwikkelingen met betrekking tot door de Gemeente Winsum voorgestelde huurtarieven, het financieel verslag 2016/2017, contributievaststelling en diverse bestuursmutaties. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom ! Jullie inbreng wordt …

gedragsconvenant

01 januari 1930     Het voetbal richting 2000 Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. Nu kunnen we ons uitputten in het zoeken naar oorzaken, maar vaak leidt dit …

Jeugdteams 2016-2017 voorlopige indeling:

We beginnen het komend seizoen met JO17/B Junioren, JO15/C Junioren, JO13/D Junioren, JO11/E Junioren en JO9/ F Junioren. De eerste trainingen voor het nieuwe seizoen beginnen in de week van 22-26 augustus. In de week van 15-19 augustus worden de exacte trainingstijden per team bekend gemaakt.

Wijzigingen spelregels seizoen 2016-2017

De KNVB heeft met ingang van het seizoen 2016/2017 een aantal wijzigingen aangebracht in de spelregels voor het veldvoetbal. Om onduidelijkheden tussen scheidsrechters, elftalleiders en spelers te voorkomen geven we hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen. De belangrijkste veranderingen: 1. De aftrap – De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt …

Statuten

01 januari 1930       Naam en zetelArtikel 1 De vereniging is genaamd “Voetbal Vereniging Ezinge”en werd opgericht op een januari negentienhonderdertig. Zij heeft haar zetel te Ezinge De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. DuurArtikel 2 …